תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

נפלא!
13/08/2020 22:14
כמה יפה לראות שאת מונעת את סכנת הכחדותה של האומנות העדינה והאצילית הזאת ע"י תוספות וחידושים משלך.
 

כייף של מלאכה
מגדה עסיס
05/08/2020 09:52
תודה רבה אמנון עכשיו בתקווה שמשהו ירצה גם ללמוד.