תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
abrommet@gmail.com נשות החייל של שדה נחמיה
אברהם ברומט
11/03/2021 21:01
כמובן שזוכר כל אחת מן הוותיקות ללא יוצאת מן הכלל. אחת אחת גיבורות ! תודה שגם אמי הוזכרה !