תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
rayah.shelach@gmail.com עוד משהו שסיפרו בהקשר לפעמון
רעיה שלח
17/07/2021 17:16
סיפרו... שכשהתרחש השיטפון הגדול ב-1963, הלך מישהו לצלצל בפעמון בקצב מהיר - כקריאה לחברים לצאת מהר אל התרחשות אסון (שריפה בדרך כלל). לשמע צלילי הפעמון המהירים יצאה שלומית מביתה במהירות, עם שני דליי מים בידיה...