תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
hakolyahasim@gmail.com נעים להזכר
יואב שהם
20/11/2021 18:14
אכן דור נחוש שהקדיש ימים ובעיקר לילות לבחינה של האפשרויות.
מאד שמח שבחרו במה שבחרו ביחוד שלנו ממשיכיהם.
וגם מחשב קטנה על אלו שטוענים שגזלנו את אדמות המדינה.
 
pimentel.ezra@gmail.com הקבוצה שבדרך
עזרא פימנטל
19/11/2021 10:18
מאמר מכונן לכל מי שמתעניין בתולדות הקיבוץ, ובוודאי לצאצאי המוזכרים בכתבה.  
yorambig@gmail.com שמות המשפחה
יורם ביגר
18/11/2021 19:57
מאמר מעמיק ומעניין. אני מציע לציין גם את שמות המשפחה העבריים של המייסדים המוזכרים בכתבה, כדי שנוכל לקשור זאת למשפחות בקיבוץ היום