תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
Hannan7979@gmail.com תודה לארכיון
חנה נחשוני
03/08/2022 18:25
תודה לארכיון שזוכר...
כמו שנאמר כבר:  עבר מפואר ומזכרת עד לאיש יקר
שחיפש עבר ותרם כה רבות להקמת הווה, וקיבוץ לתפארת.
בקבוצת הראשונים שהתיישבו על שפת הנחל.
אריה גל זכרונו לברכה,  נפטר 26.7.1987
השאיר משפחה ענפה ושורשית
אבא של חנה נחשוני, אורה,  רותי, סמדר, רונן ועידו לבית גל
נכדים ונינים.