תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
ykedar14@gmail.com נס הקוממיות
יהודה קדר
03/11/2022 15:19
בזמנו נס הקוממיות שכן בבניין הנוקטה (מבנה הבזלת מול המרפאה). תבדקו שם.
יהודה  קדר