תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
ronitkoren@walla.com מלחמת יום הכיפורים
רונית קורן
08/09/2023 13:51
מעניין, תמיד זכרתי שהמעבר ללינה בבתי ההורים הייתה תגובה למלחמת יום הכיפורים, בה ישנו יחד במקלט.
ייתכן שהיינו בשלב בו עדיין לא עברנו ללון בבית ההורים כשפרצה. (קבוצת שקד הצעירים שזה עתה החלו כיתה א' במועד המלחמה).