תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
lpron@hotmail.com תודה על האתר וכל מה שהוא מכיל
רון וונש
14/09/2023 20:39
ראשית תודה לאמנון ולכל העוסקים בהעלאת האתר וחידוש תוכנו מדי שבועיים שלושה.
לכל אנשי הארכיון בעבר ובהווה אתם עושים עבודת קודש בתיעוד ההיסטוריה של קבוצת חוליות. היכולת לראות ולהגיע לכל הפריטים: תמונות, סרטים, ארועים שונים וכל השאר מהווים היום ויהוו בעתיד מקור אמין וחשוב למה שהיה ומי האנשים שהיו שותפים לבניית והתפתחות שדה נחמיה לארך השנים.
תודה רבה!!!