תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
dalyaluttwak55@gmail.com מגדל המים
דליה יערי לוטבק
15/12/2023 16:04
החנוקיה בראש המגדל נראית מאוד יפה