תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
abrommet@gmail.com מורשת שמעון ווגה
אברהם ברומט
05/05/2024 23:54
אני מוצא עצמי , כמעט בעל כורחי מגיב על דמותו המיוחדת של שמעון ווגה הנערץ , גם על רחל שלכאורה עמדה בצילו, אך היתה לה השפעה לא מבוטלת על החיים בחברת הילדים בתקופה הקצרה שהיו חברי הקבוצה. שמעון ייצג נאמנה את איש הרוח, איש המסורת שהנחיל לנו , כמורה במקצועות התנ״ך והתושב״ע ערכים המלווים אותי עד היום. הם גם היו שכני אמי בצריפים שבשכונה הדרומית.שמעון לימד אותנו ניגונים וזמירות, היה כנר מעולה, והכין אותי לקריאת ההפטרה בבר מצווה שלי , שמבחינת גילי הצעיר נחוגה עם חלק ניכר מקבוצת ״בולבול״ , שהיה מחנכה.רחל היתה אשת הקשר של הווגאס לאמי המנוחה והן ניהלו שיחות נפש רבות.גם לאחר עזיבתם היו עדיין בקשר עם חברים בקיבוץ , ובמוסד החינוכי בבן שמן שמעון כבר הפך לשם דבר. הצטערתי לשמוע על פטירתה לאחרונה של רחל , אישה חריפת שכל ודעתנית.יהי זכרם ברוך!