קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/260/f39_דף מידע מדני טל אפריל 2018.pdf