קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/278/f39_מכתב מדני טל לתושבים עם סיום תפקידו.pdf