קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/285/f39_דופק החיים אפריל 2019.pdf