קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/412/f39_שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים מקומות עבודה מוסדות ציבור משרדים מוסדות חינוך ורווחה .pdf