קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/413/f39_שיטות טיהור למשטחים מזוהמים בנגיפי קורונה - סקירה.pdf