קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fsde-nechemia%2Es3%2Eeu-west-1%2Eamazonaws%2Ecom%2Fuploads%2FSHOTEF%2FJanuary-2021%2F%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%97%201954%2Epdf