קבצים

https://sde-nechemia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/SHOTEF/NARCH-2021/%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A8%D7%A4%D7%99%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%98%20%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%D7%97%20-%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2023%201994.pdf