עלון לשבוע - 155 אוקטובר 1970

13/05/2021


מארועי תש"ל/ יהודית אוסטרר

בשנת תש"ל/ לא היה קל / קרבות בתעלה / ומצפון, מהחרמון, / 
קטיושות, חבלה. / גם בבקעה / אין מנוחה, / רבות ההפגזות; /
במקלטים, / הילדים, / הציעו המיטות. / בעקשנות / 
ובגבורה /  הצלחנו לעמוד, / לעם בספר ולצבא / תודה, כל הכבוד. 

דבר כביר עוד / פה אזכיר: / גאוניות "סדור": / איך 6 ספינות /
קטנות זריזות, /פרצו מנמל שרבור. / כל העולם בלי נשימה /
עקב אחרי דרכן, / וכשהגיעו בשלום / שמחו כמעט כולם.

"אפולו"
בחללית טסו שלושה / בדרך ללבנה / אך בחלל /
אוי לגורל, / קרתה שם תקלה / ושוב עצר נשמתו /
עולם בחרדה / היחזרו, האם יאבדו / שם אלה השלושה /
על הקרקע במרום / מעלה רוח אנוש; / וכל אחד שבמבצע, /
אמץ גם גוף, וגם ראש. / וגם תפילה אולי עזרה, / שעלתה מכל מקום? /
הסוף הוא טוב / והשלושה נחתו כאן בשלום.


גולדה
בראשית השנה וגם בסופה, / גולדה יצאה למסע. /
היא עם ניקסון דיברה / עם יהודים נפגשה והקסימה את כולם בחנה./
כמו אם יהודייה / היא יצאה עם סלה/ לקנות לעמה זה הדל, /
הנחוץ למחייה / אם גם כלי מלחמה / וגם על זה נלחמה כל תש"ל. 

"רוסיה"
הגדולה במפלצות / אולי היא ברית המועצות. / היא רוכשה השפעה, /
במתן כלי משחיתה. / אל מזרחנו התיכון / משלחת היא לגיון / 
של מומחים וטייסים, / מדריכים וחיילים. / על חיינו היא איום / ומשותק מפחד:
"אום"... / בתוכה היהודים / כמו בכלא הם סגורים. / אך לכלא לב יהודי, /
כמו רבים נסו בכדי. / מגיעים המכתבים, / מן הכתב הם זועקים. /
ולפני בנין האו"ם / איש כקזקוב יקום, / בשביתת רעב יפגין, / שהעולם אינו מבין, /
שבמאה העשרים, / עוד כלואים עמים שלמים. / לא נשכח ביום חג זה, / בני עמנו הגולה.

מי הוא יהודי?
רעש מלחמה בחוץ / לחץ מדיני, / אך לדעת פה נחוץ: / מי הוא יהודי! /
דתיים וחילוניים / מתעקשים מאד; / דת ועם אין להפריד! /
רוצים בלי דת לחיות! / מי צודק? זאת קושיה... / שהיא קשת תרוץ /
אך ברור: אחוד העם, / הוא משנחוץ. 

מלכת האמבטיה
פה על אף המלחמה / עוד הדעת פנויה /
לעסוק, / הצגות נועזות. / רעשה המלכה / באמבטיה שלה
והרגיזה את כל הרוחות.

ירדן.
למלך חוסיין השכן, / קשה היה תש"ל / המחבלים שם בירדן, / 
לא "שמו" עליו כלל. / כשחטפו הם מטוסים, / בלי בושה בעזות /
אך התפקעה לו לחוסיין, / סוף סוף הסבלנות, / כשלא קיים כבר שום הסכם /
ולא היתה בררה, / יצא צבאו להילחם / בסורים בגבורה.
האם יוכל חוסיין לשמור / על כס של אבותיו? / או אם כדאי לו לעבור /
לחו"ל עם אוצרותיו?

חטיפות.
במטוסים בשנת תש"ל / לא טוב הוא לטוס בכלל. / רבו מאד החטיפות /
ונחרדו כל החברות. / ביחוד חטופי דמשק, / סבלו זמן רב, מהעסק./
במינכן חנל'ה מרון / נפצעה בדרכה לאווירון. / לבסוף באו חטיפות בגל,/
והצליחו כולם, בלבד באל על. - / האם יתעורר סוף סוף העולם /
אחרי כל הסבל, הפחד והדם?


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב