קבצים

https://www.sde-nehemia.com/media/sal/pages/741/f39_מכתב לציבור 07062020 (1).pdf