קבצים

https://sde-nechemia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/SHOTEF/JULY-2021/%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%93%D7%94%20-%20%D7%99%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%90%D7%92%D7%9D%20%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%A6%D7%99%D7%94.pdf