קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fsde-nechemia%2Es3%2Eeu-west-1%2Eamazonaws%2Ecom%2Fuploads%2FSHOTEF%2FOCTOBER-2021%2F%D7%93%D7%A3%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A5%2027%2E10%2E21%2Epdf