קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=807483_snm&act=view&dbid=pages&dataid=801&fid=f39&name=https://sde-nechemia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/SHOTEF/DECEMBER%202021/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%20%D7%9E%D7%9E%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%90%D