מהארכיון: לקט תקנונים והחלטות - שנות שבעים עד תשעים - אסופה ראשונה

17/02/2022

בדף זה ובדפים הבאים ריכזנו דוגמאות לתקנונים והחלטות, המשקפות את אורח החיים השיתופי, בעשורים האחרונים שלפני ההפרטה. בתקופה ההיא נכתבו תקנונים בשפה עממית במתכונת של אוסף החלטות. היום, שום בעל תפקיד לא מעלה בדעתו לפרסם תקנון מבלי שעבר תחת ידיו המקצועיות של עורך דין.

במבוא לקובץ תקנונים – (יוני 1975) כתב המזכיר:

איש מאיתנו אינו אוהב תקנונים, ואינו מעונין שיכתיבו לו את חייו. לכן התקנונים משמשים כהנחיה. זה העקרון שהנחה את איסוף החומר וכך יש להתייחס אליו.

העבודה אינה כה יסודית, למרות צורתה החיצונית. יש כאן חיטוט בעלונים לא כל כך ישנים (בערך מ1967) ובפרוטוקולים של אסיפות. עדיין נשאר לעבור על עלונים ישנים יותר ועל פרוטוקולים של ועדות. מרבית התקנונים לא עברו ליטוש ניסוח ויש להתייחס אליהם כרוחם ולא רק כלשונם. חברים ימצאו בוודאי שהחלטות מתקופות מוקדמות יותר חסרות והחלטות אחרות אינן מבוצעות בפועל למרות היותן עדיין אקטואליות.

הכוונה להתייחס לקובץ זה כאל נקודת מוצא לשינויים עדכונים ולחידושים.

הקובץ הוכן בפורמט של קלסר, שניתן להוציא ממנו דפים, להחליף או להכניס דפים חדשים, וכמובן לשמור עליו בצורה מסודרת.

כאן המקום לפנות אל כל החברים שיש להם ענין בהכנסת תיקונים, הערות והארות  להביאן לתשומת ליבי.

אנו תקווה שהחברים ימצאו תשובות או חוסר תשובות לשאלות תקנוניות הצצות מפעם לפעם, ושידעו גם, בשעת הצורך, להתעלות מעל הכתוב כאן.

האסיפה

·        האסיפה תכונס על ידי המזכיר, שידאג לפרסם במועד את זמן האסיפה ואת סדר יומה.

·        כל רכז ועדה או חבר בודד שרוצה להעלות ענין כלשהו לדיון חייב לפנות אל המזכיר שישבץ את הענין לסדר היום לפי האפשרויות ולפי הבנתו.

·        לאסיפות יש יום קבוע בשבוע. אצלנו זה מוצאי שבת. ושום ועדה או חבר בודד אינו רשאי לארגן אירוע כלשהו ליום הקבוע לאסיפה ללא תיאום מוקדם עם המזכיר. במקרה של דחיפות מיוחדת של ענין, רשאי וחייב המזכיר לכנס את האסיפה בכל יום אחר בשבוע והחלטתו זו תבטל כל אירוע אחר שנקבע לערב זה.

·        האסיפה תנוהל על ידי חברי המזכירות או חבר אחר שנקבע לכך מידי פעם.

·        האסיפה תתקיים ותחליט בכל מספר של משתתפים.

·        ההחלטות באסיפה מתקבלות בד"כ בהצבעה בהרמת ידיים פרט להצבעות בעניינים אישיים או במקרה ו10% מן הנוכחים באסיפה תובעים הצבעה חשאית.

·        ההחלטות מתקבלות ברוב רגיל פרט למקרים מיוחדים בהם קובעת האסיפה לפני התחלת הדיון שדרוש רוב חריג, ופרט לקבלת מועמדים וחברים.

·        על ערעור על החלטת אסיפה דנים רק בפניית ועדה הנוגעת בדבר, המזכיר, או בקשת 20 חברים לפחות המופנית למזכיר.

·        על ערעור שני באותו ענין דנים רק כעבור שנה מהדיון על הערעור הראשון.

·        ההצבעה על קבלת מועמד או חבר גם של בן משק תהיה תמיד חשאית. לשם קבלת מועמד או חבר נדרש ש 2/3 הנוכחים באסיפה יצביעו בעד הקבלה. לא יתקבל חבר או מועמד אם 15% מן הנוכחים יצביעו נגד הקבלה.

·        בהעדר בעל תפקיד הוא יוחלף על ידי אחד מקודמיו.

·        אין רושמים שמות בהודעות על אסיפת חברים המתפרסמות על לוח המודעות.


אורח, מועמד, חבר

·        אחרי שהות של חצי שנה במשק כאורח, תדון האסיפה בקבלה למועמדות. כעבור שנה מאז התקבל כמועמד תדון האסיפה בקבלה לחברות.

·        הדיון ייעשה לפי פניית ועדת חברה. על ועדת החברה להקפיד על מועדים אלה.

·        בן משק או ילד חוץ שהתחנך לפחות שנתיים לפני הגיעו לגיל 18 מתקבל אוטומטית כמועמד, אלא אם הביע את רצונו להתקבל כחבר.

·        מקרה זה תידון הקבלה לחברות כפי שצוין לעיל.

·        ההצבעה על קבלת מועמד או חבר, גם של בן משק, תהיה תמיד חשאית.

·        במקרה של הצבעה שלילית בעניין הקבלה למועמדות ולחברות מוטל על המזכירות לנקוט את בכל הצעדים להפסקת  השהות במשק בהקדם האפשרי.

·        מועמד לא יוכל להחזיק במועמדותו תקופה בלתי מוגבלת
תקופת המועמדות מוגבלת לשנה אחת.

בני משק לחברות

הוחלט לקבל את הבן לפי רצונו הוא, לפני או אחרי תקופת השרות בצבא. (החלטה זו החליפה את הנוהג על פיו התקבלו לחברות כל בני ובנות המחזור עם סיום כיתה י"ב)

חתונה: בן/בת משק, כלה/חתן מבחוץ

הוחלט כי בן/בת הבא/ה מבחוץ ומתחתן/ת עם בן/בת משק אשר הינו חבר יקבל מעמד מועדף, המועמדות שלהם תתחיל ביום החתונה, בלי להתחשב בזמן האורחות שלפני החתונה.

מתנדבים

·        מתנדב אשר שהה חצי שנה או מספר תקופות שסכומן הוא חצי שנה יעבור לסטטוס של אורח.

·        מעבר לסטטוס של אורח יעשה על סמך פניית המתנדב באישור האסיפה (יש לעשות בירור בנוגע לעברו של המתנדב לפני בואו לקבוצה).

·        רצוי שלא להאריך את מעמד האורחות מעבר לשנה. במקרה מיוחד תאפשר הארכה נוספת בהחלטת אסיפה.

·        מעמד אורח מחייב את זה שהיה מתנדב באותן החובות ומקנה לו את אותן הזכויות של אורח במעמד מקביל.

·        אורח יעבוד 8 שעות ביום, אורחת תעבוד 7 שעות ביום. לרשותם יום אחד חופשה בכל חודש.

·        התמורה עבור ימי העבודה תינתן אחת לחודש.
מתנדב עד חצי שנה 70     ל"י  (מעודכן ל 10/74)
אורח עד שנה          100   ל"י         "
אחרי שנה במשק     125   ל"י         "
סכום זה יעודכן כמו תקציב החברים

·        תורנויות: כל אורח ואורחת חייבים בתורנויות ערב ותורנויות שבת  בחדר האוכל, ותורנויות שמירה (לאחר הכנה מתאימה), באותה תדירות כמו חברי המשק. עבור תורנויות אין מקבלים תמורה כספית.

בני קיבוצים אחרים (בשנת חופש) עובדים אצלנו

·        בן המשק יחתום על חוזה העסקה אישי.

·        הסכם ההעסקה יהיה בין המשק לבין העובד.

·        המשק יספק לבן מגורים בחדר 3X4 יחד עם עובד נוסף, וכן יספק ארוחות בחדר האוכל. בתמורה הבן ישלם למשק דמי אחזקה בשווי 80 ₪ לחודש עבור מגורים ומזון.

·        המשק לא יספק שירותי כביסה ומתפרה.

·        הבן לא יוכל לעשות שימוש ברכב המשק.

·        המשק ידאג לאדם שיהיה אחראי לטיפול בבנים בשנת חופשה, ואליו יוכלו לפנות.

·        הבן לא יוחתם על מלוא התקופה מייד עם הגיעו אלא רק לאחר תקופת ניסיון.

·        המשק יהיה רשאי להפסיק את עבודת הבן על פי תקופת התרעה הנקובה בהסכם בין הבן למשק, גם אם מעסיקיו יהיו מרוצים מעבודתו אך הוא לא נהג על פי הנורמות המקובלות בקיבוץ.

חופשה בחו"ל

·        אחרי השחרור מהצבא יש לעבוד בקיבוץ במשך שנתיים. שנת שרות נחשבת כשנת עבודה בקיבוץ.

·        בתום שנתיים ניתנת לבנים הזכות לקבל חופשה של 3 חודשים לטיול בחו"ל כשהימים והתקציב ע"ח הקיבוץ. משך הנסיעה 3 חודשים ללא אפשרות להארכה במימון עצמי.

·        התקציב שניתן לטיול זהה לתקציב אותו מקבלים החברים הנוסעים לחו"ל (בטיול מאורגן).

·        הזכות לנסיעה זו נשמרת 6 שנים מיום השחרור.

·        לומדים יצאו בתום לימודיהם (אם עבדו במשך שנתיים בקיבוץ).

·        אין יציאה לחופשה ממושכת נוספת במשך 5 שנים אחרי הטיול.

·        בנים שהיו בחו"ל בנסיעה פרטית מגיל 15 ועד לצבא עוברים לסוף התור של בני כיתתם. בנים שהיו בחו"ל בנסיעה פרטית לאחר שרותם הצבאי או בתוכו אינם נכללים בהסדר זה.

·        דינם של ילדי חוץ, חברי גרעין, בני זוג של בני משק – כדין בני המשק.

·        בכל שנה, תקבע האסיפה את מספר היוצאים, בהתאם לאפשרויות. 

 הקלדת תקנונים: רפי ויינמן , עריכה: אמנון ארבל

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב