עשרים שנה להנחת אבן הפינה להרחבה

06/06/2024

חג שבועות 2004 היה חגיגי במיוחד. ארבע שנים עברו ממועד החלטת האספה על הקצאת משבצות קרקע למתיישבים חדשים. שדה נחמיה עומד להשתנות לתמיד. יישוב קטן שהיה קיבוץ שיתופי, כ-200 חברים, יהפוך ליישוב גדול של כ-1500 תושבים, מרביתם אינם חברי קיבוץ.

הקיבוץ נכנס להליך ארוך של הערכות, הקמת צוותי פעולה, שינוי תב"ע, התקשרות עם יזם, הרשמת מתיישבים, הקמת מערך חברתי קולט, דיונים פנימיים, ציפיות חששות.

לכבוד יום השנה ה-20 לטקס הנחת אבן הפינה להרחבה, אספנו מדגם של נקודות ציון להליך המורכב שבסופו צמחה כאן שכונת הרחבה מפוארת, מרקם חברתי מעורר השראה שהוכיח עצמו בימים הלא פשוטים של מלחמת חרבות ברזל.

צילום הטקס - איזי גרצר

2001

גרשון מספר על היוזמה להקמת שכונת הרחבה

מגדה נכנסה לתפקיד המזכירה כשגרשון פרינץ היה מנהל משאבי אנוש. מחליטים לבדוק את המצב בשדה נחמיה.

1.    מפעל חוליות:
מלחמת ג'נין מורידה את הרווחים במפעל, כתוצאה מזה ההוצאות בשדה נחמיה גבוהות מההכנסות.

2.    עבודת החברים:
מתברר שיש חברים רבים שאינם עובדים בעבודה יצרנית ובחדר האוכל יש כ 20 מתנדבים.:

3.    המצב הכספי של חברים רבים קשה.:

4.    הדמוגראפיה: הקיבוץ יהפוך בית זקנים תוך 10 שנים.

מחליטים שבמקביל לתהליך ההפרטה כוללת, הפרטת מזון, שיוך דירות – תיבחן היתכנות להקמת הרחבה. מתברר שלישוב מרוחק מהגבול מגיע חצי דונם למגרש. מוצע לבקש מגרשים בין 800 ל1000 ולהקים בשדה נחמיה חברות היטק.

האספה מאשרת את ההפרטה בהובלת גורם חיצוני, את שיוך הדירות ואת הקמת ההרחבה. מוקם צוות של 6 חברים וגדעון שלח נבחר להיות פרויקטור.

בדף לחברים כותב גדעון שלח כשנבחר להיות הפרויקטור של ההרחבה:

קיבלנו ההחלטה על הקמת ההרחבה.  ממש כמוך, גם אני רואה בפרויקט  ההרחבה הקהילתית סיכוי ודרך להיחלצות ממצוקה הולכת וגדלה בה אנו נתונים -חברתית/ כלכלית/ אידיאולוגית. מעולם לא עסקנו בשדה נחמיה בניסיון דומה. תמיד בנינו:  שכונה, אגף למפעל, חדר אוכל או בית סעודי. הפעם הזאת מדובר בפרויקט גדול ויקר – עשרות מיליוני שקלים, שלא מכספי הקיבוץ. חשוב לציין, כבר עתה, כי חיינו, בשדה נחמיה שלאחר ההרחבה, יהיו שונים במידה רבה. אנחנו עומדים להכפיל, ואולי לשלש, את גדלו של קיבוצנו.

זה לא יקרה בין לילה.

התהליך עשוי לקחת מספר שנים. יארך זמן עד שיצוצו בתים, עד שנראה גגות אדומים, עד שנראה את ראשוני המצטרפים מאכלסים את השכונה החדשה. חשוב שנבין ונפנים את העובדה שאנו הולכים ליצור ישוב חדש, שונה, חברה חדשה. זו תהיה חברה המושתתת על אורח חיים אחר. לא עוד קיבוץ, כזה שהכרנו. יחד, עם המצטרפים, נצטרך למצוא דרך לגשר על-פני השקפות עולם שונות ולבנות חברה חמה ותוססת שטוב יהיה להשתייך אליה. גם אנחנו, חברי שדה נחמיה, נצטרך ללמוד את מורכבות הבעיות ולהיערך לשינוי. לא די יהיה ב'מבחני כניסה' לנקלטים. מראש, וכבר בתחילת הדרך, נישמר ממושגים כדוגמת 'הם' ו'אנחנו'. כולנו, משפחות ויחידים, נידרש לקחת חלק, ולהירתם למאמץ שבמעשה הקליטה.

לגורם הזמן, משך ביצוע ההרחבה, השלכות מרחיקות לכת.

בקרוב נפנה אל בנינו, עוזבי הקיבוץ לדורותיהם, כדי לעניין אותם בפרויקט.

ארבע חלופות למיקום ההרחבה

מוקמים צוותי פעולה: צוות ההרחבה, צוות תכנון פיזי, צוות קליטה, צוות משפטי, צוות שיווק

קידוחי קרקע למדידות ביסוס


מכתב לבנים/ות שעזבו את הקיבוץ

בשדה נחמיה נתקבלה החלטה על הקמת הרחבה קהילתית! אנו מבקשים לנצל ההזדמנות זו על-מנת להשיב את הבנים הביתה, אל המשפחה, אל נופי הילדות. להבטחת מקום ברשימת המועמדים להרחבה אנא שלח לנו המחאה על סך ____ לפקודת קיבוץ שדה נחמיה.  עם הקבלה שתשלח אליך יימסר לך מספרך ברשימת המועמדים להרחבה. מספר זה מבטא, במידת האפשר, עדיפות בבחירת מגרש - בכפוף להחלטות הקיבוץ והמשתכנים. ביום שבת 26.1.02 בשעה 14:00, במועדון לחבר, נקיים מפגש, על קפה ועוגה, כנהוג במקומותינו, בו נבקש לשוחח עם המועמדים על: "איך  הייתם רוצים לראות את היישוב החדש".

2002

חברת אמפ"א נבחרת לבנות את ההרחבה

קריטריונים לקבלת מתיישבים להרחבה בשדה נחמיה

·        גיל 21 שנה לפחות, סיום שירות חובה מלא בצבא הגנה לישראל (יתכנו חריגים הנובעים מטעמי שחרור מחמת פציעה, מחלה, נישואין ועלייה לארץ בגיל מבוגר).

·        אין תקרת גיל לקליטה, תינתן עדיפות למשפחות מגיל 25-45, עם ילדים עד גיל 18.

·        כשיר לקליטה ע"פ הקריטריונים של מנהל מקרקעי ישראל. 

·        עמידה במבחני הקבלה של הקיבוץ.

·        רצון לחיות באורח חיים יהודי, הומניסטי ההולם את המקום.

·        אמינות ויושר - הצגת גיליון רישום פלילי; ללא עבירה פלילית שיש עמה קלון.

·        סובלנות דתית ופוליטית.

·        התחייבות להתגורר בישוב מיד לאחר השלמת הבית ובאופן קבוע ורצוף.

·        חתימה על כל ההסכמים להם ידרשו ע"י הקיבוץ.

·        יכולת תרומה לחברה, יכולת השתלבות חברתית.

 

דגמי בתים להרחבה


עקרונות לתכנון

·        ייבנו 150 מגרשים (במקטעים)

·       מומלץ שלא לאפשר בניית בית דו משפחתי, (על גבול שתי חלקות), אלא אם כן יוגדר מקטע מיוחד לשם כך.

·    התוכנית תאפשר הקמת צימרים ועסקים פרטיים שונים בתנאי שהנ"ל ייבנו תחת אותה קורת גג של בית המשתכנים.

·        בנה ביתך - לא ניתן יהיה למנוע (משפטית), בנייה בשיטת בנה ביתך.

 

שאלון מעורבות חברי הקיבוץ בהקמת ההרחבה

כיצד היית מתאר/ת את מעורבותך האישית בנושא ההרחבה הקהילתית? תומך/ת, שולל/ת, תומך/ת אך מסויג/ת וחושש/ת, שולל/ת אך מוכן/נה ללמוד ולהבין יותר את הנושא, רוצה להיות מעורב/ת יותר בתהליך

מהן החששות העולות אצלך בכל הקשור להקמת ההרחבה?

 

דאגות ותקוות של ותיקי הקיבוץ

1.    תעבורה בתוך הקיבוץ - איך ועם מה נוסעים, איפה חונים.

2.    עזרה הדדית – לשמר את העזרה וההתחשבות בשכנים.

3.    שהדאגה לפרט לא תיפגע.

4.    דם חדש , מקצועות ועסקים חדשים, אוכלוסייה מגוונת, רב גילית.

5.    חזרת בנים ובנות לקיבוץ.

6.    שמירה המסורת הקיבוצית.

7.    שיתוף בתרבות ובחגים, להיות ביחד.

הסכם בין הקיבוץ למתיישבים

א.   המתיישבים מצהירים ומתחייבים כי ידוע להם כי תנאי להסכמת הקיבוץ להצטרפותם לישוב הינה כי המתיישבים יצטרפו לאגודה ויישארו חברי האגודה כל עוד הם בעלי זכויות במגרש והכל בהתאם לתקנון האגודה ומסמכי ההצטרפות לאגודה, וההסכם.

ב.   המתיישבים מצהירים כי ידוע להם שהקיבוץ מקיים בישוב פעילות מגוונת ולרבות חקלאית, מסחרית ותעשייתית וכי בכוונתו לפתח פעילות זו. המתיישבים  לא יתנגדו בכל דרך להמשך קיום פעילות הקיבוץ ולפיתוחה גם אם פעילות זו תהיה כרוכה במטרדים ומפגעים ולרבות של רעש, ריח, תעבורה נוף וסחף  שאינם עוברים את תחום הסביר. סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם.

ג.         הקיבוץ מתחייב לפעול בהתאם ליכולתו ולעשות כל שיידרש על פי כל דין, כדי לצמצם את המטרדים הנובעים מפעילותו הכלכלית, אם נובעים. הקיבוץ לא יוסיף מטרדים, ככל שאלה קיימים, אלא בכפוף לאישורי משרדי הבריאות ואיכות הסביבה. 

חברי קיבוץ עוברים הכשרה לוועדות קבלה

מפגשי הכנת חברי שדה נחמיה לקליטת המתיישבים

37 משפחות ראשונות נרשמו להרחבה (מעל 80 מועמדים).

הזמנה למפגש מועמדים עם ועדות קבלה

·    בימי שבת נקיים מפגשים של המועמדים להתיישב בהרחבה עם ועדות הקבלה.

·        אתם מתבקשים להגיע בהרכב מלא - כולל ילדים, למי שעוד יש כאלה בבית.

·        כדי לקיים את המפגשים בצורה מסודרת ועל-מנת למנוע 'פקקים' נבקשכם לדייק בבואכם - כמה דקות קודם עדיף. משך כל מפגש כ45 דק'. בהמשך לראיון תתבקשו למלא טפסים למבדק גרפולוגי

·        תוכלו לצפות בתוכניות של דגמי הבתים.

·        קבלה סופית להרחבה תהיה לאחר השלמת ההליך הסטטוטורי וחתימה על כל החוזים שידרשו. 

מתקיים מפגש עם בני קיבוץ הבוחנים אפשרות להקמת ביתם בהרחבה

2003


הטבע שלך בטבע שלנו – דף למתעניינים

תודה לכם על שהצטרפתם לפרויקט ההרחבה הקהילתית של קיבוץ שדה נחמיה. פרויקט ההרחבה שלנו הינו ייחודי המציע סביבת מגורים איכותית, כחלק מהקהילה.

הפרויקט כולל 150 בתים צמודי קרקע, על מגרשים גדולים מאד (כדונם אחד), בלב חלקו הצפוני של עמק החולה, ליד נהר הירדן, חמש דקות מקריית שמונה.

הצטרפות לשכונה, מאפשרת לכם להנות מהחיים בקיבוץ מבלי להיות חברים בו. תשתייכו לקהילה איכותית, איכפתית וערכית המעוניינת בחיי חברה ותרבות משותפים.

תיהנו משרותי החינוך המעולים של מ. א. הגליל העליון - מקום שלישי בארץ בשנת 2003, אחרי כפר שמריהו ומודיעין. בתי הספר האזוריים (יסודי, חט"ב ותיכון), ממוקמים בכפר בלום, מהלך שבע דק' נסיעה באופניים לאורכה של 'טיילת הירדן' היפהפיה.

תיהנו ממערכת החינוך בשדה נחמיה, הכוללת  בתי תינוקות, פעוטונים וגני הילדים הפועלים כל השנה, גם בשעות אחה"צ ובימי מועד. תיהנו מכל השירותים והמתקנים המשרתים את חברי הקיבוץ: בריכת שחייה, חדר כושר ומתקני ספורט וכו'.

להיות שותף משמעותו גם לקיחת חלק ומעורבות בחיי הקהילה, בערבי תרבות ובחגי ישראל: ט"ו בשבט, יום העצמאות, שבועות, ראש השנה, ועוד...

הקיבוץ מעונין בפיתוח יוזמויות עסקיות לתושבי השכונה הקהילתית ויסייע לקדמן. למימוש מטרה זו הוקצה שטח בתחום השטח המשקי של הקיבוץ.

2004

דף לחברים

ניצחנו במלחמתנו בתחנות הבירוקרטיה המתישות. הקבלן בונה הבתים.

מעתה מתחיל שלב חדש. האתגר האמיתי. קשה להפריז בחשיבותו באשר לאורחות חיינו בעתיד. שם המשחק ,יצירת קשר מוצלח, חיבור בין קהילות. מחד "שישים שנה קיבוצניקים", מנגד משפחות המצטרפים. השקעה נבונה בתחום הזה, אנו מאמינים, מגלמת בחובה תקווה גדולה לחיי קהילה בריאה, מתחשבת, תוססת, שכיף להשתייך אליה. מנגד, עלול מהלך שגוי להפוך ל'פלופ' גדול, לכישלון צורב. 

איך עושים שרק ייצא טוב, שלא נפספס חלילה...

שבועות - טקס הנחת אבן הפינה להרחבה

לכבוד נשיא המדינה מר קצב שלום רב,

הנדון: חיזוק ההתיישבות בעמק החולה

אנו מבקשים להזמין את כבוד הנשיא לטקס הנחת אבן הפינה להרחבה הקהילתית הנבנית לחיזוק קיבוץ שדה נחמיה.

קיבוץ שדה נחמיה שוכן בלב עמק החולה, צמוד למקור הירדן, במקום בו חוברים הנחלים שניר (חצבאני) וחרמון (בניאס). הקיבוץ נוסד ב שנת 1940 על-ידי חלוצים שבאו מהולנד-צ'כיה-אוסטריה והקימו יישוב לתפארת. כבישובים המרוחקים ממרכזי הערים הגדולות, המושכות, בוחרים גם צעירינו לצאת אל העיר הגדולה על-מנת לממש את עצמם. תופעה זו גורמת לתהליך הזדקנות האוכלוסייה.

משום שחפצי חיים אנו, ועל-מנת לאפשר המשך קיומנו כישוב חי ותוסס בארץ ישראל, החלטנו להרחיב את ישובנו באמצאות השבת הבנים ומשיכת אוכלוסייה ממרכזיה הצפופים של המדינה אל הפריפרייה.

הנחת אבן הפינה להרחבה הקהילתית היא לנו בבחינת סמל לחידוש ההתיישבות בעמק החולה. ביודענו כי נושא ההתיישבות קרוב ללבך אנו מקווים כי יתאפשר לך לכבד אותנו בנוכחותך.

בכוונתנו לקיים את האירוע בתקופה שבין ל"ג בעומר לחג השבועות תשס"ג. המועד גמיש והוא, כמובן, יתואם עם לשכתך.

בברכה,

מגדה עסיס

מזכירת הקיבוץ

לא מצאנו את תשובת בית הנשיא. יחד עם זאת לא נרשם צער עמוק על היעדרות הנשיא קצב מטקס הנחת אבן הפינה ואילו, לשמחת הילדים, את מקום הנשיא מילא השחקן אלי פיניש.


לתמונות נוספות בתיק הטקס בארכיון

 

אלי פיניש עם ילדי הקיבוץ


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב