תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
mmagdasis@gmail.com קרדיט לניסים דהאן ז"ל
מגדה עסיס
11/04/2021 17:58
מה שתמצתה גלית בכתב יד בשנות ה-1990 הוקלד בשנים האחרונות ע"י ניסים דהאן ז"ל.
 
hannan7979@gmail.com עבודה מדהימה
חנה נחשוני
08/04/2021 21:52
עבודה מדהימה
כבוד לכל הצוות
מרגש ומזכיר נשכחות.
חנה נחשוני,  אורה דת  (גל)   ורותי גל