תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
daganelya@gmail.com תזמורת חוליות
אליה דגן
19/08/2022 12:55
שלום רב,
בתמונה של תזמורת חוליות נפקד יונתן שחר [קיצוני משמאל] נגן חצוצרה מוכשר!.
יונתן שחר עזב את שדה נחמיה לפני שנים רבות, התגורר עם משפחתו ברמת ישי, נפטר לפני כמה שנים.
אליה